Majalah Jaya Baya 51 Mg.IV Agustus 2009

  Author: Rafif Amir Genre: »
  Rating

  Judul : Gusti Benawa Ndhalang Turut Desa
  Daftar Isi :
  1. Nasibe mbah surip sawise kepenak enggone
  2. Sejarahe tembang witing klapa
  3. Japamantra panulaking bebaya
  4. Mbangkitake ekonomi kerakyatan
  5. Kenosek ing lindhu, suryadi
  6. Putra sinuhun PB XII
  7. Wahyu sabuk gendam pamungkas, Nanang w
  8. Lesiyun Mangkunagaran
  9. Kayu kang merbawani keslametan

  Leave a Reply

  Blogger templates

  Blogger news

  Blogroll