Majalah Jaya Baya 42 Mg.III Juni 2006

  Author: Rafif Amir Genre: »
  Rating

  Judul : Sambunge Aksara Jawa lan Perang Donya
  Daftar isi :
  1. Mbah marijan jurukunci gunung merapi
  2. Ki Sinarto
  3. ngrembug kitab nawaruci
  4. Pawitane ati seneng lan ikhlas
  5. Ser ser plong, Suparto brata
  6. H Soedharto
  7. Satriya Sungging sela gumuling
  8. Salah sambung
  9, Indonesia cilik ati merga sugih utang?

  Leave a Reply

  Blogger templates

  Blogger news

  Blogroll