Majalah Jaya Baya 28 Mg.III Maret 2015

  Author: Rafif Amir Genre: »
  Rating

  Judul : Swasembada Mung Wacana
  Daftar isi :
  1. Senajan KPK lagi nglempoing
  2. Dluwang
  3. Nasibe karya seniman tradisional
  4. Wayang gedog ing kraton surakarta
  5. Mburu pusaka, Aris p
  6. Upacara wanakrti PHDI gunung kidul
  7. Wisuda siswa sokalima, Winardi sn
  8. Isih piguna, Mas Aris
  9. Mengeti serangan oemoem 1 maret

  Leave a Reply

  Blogger templates

  Blogger news

  Blogroll