Majalah Jaya Baya 15 Mg.II Desember 2008

  Author: Rafif Amir Genre: »
  Rating

  Judul : Asmane Cinathet ing Sejarah Kabudayan Jawa
  Daftar isi :
  1. Ku Klun klan tansah ngincim Barack obama
  2. Sistem irigasi kuna ing tanah jawa
  3. pasa weton kanggo anggayuh daya gaib
  4. Mecaki lurung kang ilang
  5. Ludiyono isih buron
  6. Ngamun amun alan sonyaruri
  7. Crita wengi, Candra DP
  8. Potret wanita lan priya grumbul pekodhokan
  9. Qurban pisanan

  Leave a Reply

  Blogger templates

  Blogger news

  Blogroll