Majalah Jaya Baya 42 Mg.III Juni 2007

  Author: Rafif Amir Genre: »
  Rating

  Judul : Wilujengan Nagari Maesa lawung
  Daftar isi :
  1. Yen lali bisa mararake bilahi
  2. Kasus alas tlogo
  3. Mulang guritan ing tilas lokalisasi
  4. Pangeran cendana kesandhung gelung
  5. Waela, ismoe r
  6. HJKS dadi pestane rakyat Surabaya
  7. Selendang Waranggana, Djumiran RA
  8. Kaya gebyaring thathit
  9. Mbah belet dipuja dalai lama

  Leave a Reply

  Blogger templates

  Blogger news

  Blogroll