Majalah Jaya Baya 38 Mg.III Mei 2014

  Author: Rafif Amir Genre: »
  Rating

  Judul : Wis Dudu Jamane Antri Karcis Ana Loket
  Daftar isi :
  1. Kurang mersudi ngisi utek
  2. Parade budaya lan kembang surabaya
  3. Aksara ma ing naskah jawa
  4. Wayang wong sriwedari
  5. Tata kramanipun dagang
  6. Kiprah GBMB kampanye maca
  7. Wahyu makuta rama, Purnomo sw
  8. Kewan ingkang mratadani tumapaking mangsa
  9. Wisnu sanjaya

  Leave a Reply

  Blogger templates

  Blogger news

  Blogroll