Majalah Jaya Baya 4-5 Mg.I Oktober 2008

  Author: Rafif Amir Genre: »
  Rating

  Judul : Mudhik = Mumet
  Daftar isi :
  1. KHM Imam Chambali
  2. Presiden lan tongseng wedhus
  3. islami kebak wulangan moral anti korupsi
  4. Ngabekten ing kraton Ngayogyakarta
  5. A Charris Zubair
  6. Njala bandhane Tommy soeharto
  7. Riyayan ing hongkong
  8. Urip Nganggur
  9. Bebungah riaydi kagem ibu
  10. Pilkada ing sajroning swasana riyaya
  11. Antarane golek jeneng lan kelangan jenang
  12. Sesaji raja suya
  13. Kampung kauman papan dununge ngulama karaton
  14. Setya Yuwana
  15. Christi Murid kinasihku
  16. Upacara selikuran ing kraton surakarta
  17. Yen riyaya kepengin manggung maneh
  18. Sate mencawak

  Leave a Reply

  Blogger templates

  Blogger news

  Blogroll