Majalah Jaya Baya 9 Mg.V Oktober 2016

  Author: Rafif Amir Genre: »
  Rating

  Judul : Thuyul Kemenhub Padha Dicekeli Polisi
  Daftar Isi :
  1. Surude ditangisi rakyate
  2. Pemprov arep nggelar festival ngenalake potensi bawean
  3. Durga tau dadi jenenge badai sing nuwuhake ombak gedhe
  4. Ngonceki sejatining hanacaraka
  5. Tan kendhat , Ismoe R
  6. Kirab kanggo Ngangkat pasar tradisional
  7. Melik nggendhong lali , hastaraharjo
  8. Segane digambar, Lik nomo
  9. Bupati madiun nampa anugerah kawastara pawitra

  Leave a Reply

  Blogger templates

  Blogger news

  Blogroll