Majalah Jaya Baya 27 Mg.I Maret 2012

  Author: Rafif Amir Genre: »
  Rating

  Judul : Bathi Satak Bathi Sanak
  Daftar Isi :
  1. Pilih tuku tinimbang nyewa
  2. Presiden SBY, museum sangiran lan misteri evolusi
  3. Bangsa kulit kuning ndharat neng tanah jawa
  4. Rembulan 20 oleh Narko B
  5. Pemut tumrap para kang nedya nggayuh kasampurnaning ngelmu
  6. Julig kecelik 1 oleh Hastaraharja
  7. Lebaga rehabilitasi Kunci
  8. Patilasan ing lambang kuning
  9. wortel, endhok lan kopi

  Leave a Reply

  Blogger templates

  Blogger news

  Blogroll