Majalah Jaya Baya 52 Mg.IV Agustus 2013

  Author: Rafif Amir Genre: »
  Rating

  Judul : Nngalamate Lidhu, Kearifan Lokal Sing Dilalekake
  Daftar Isi :
  1. Blusukan, cara praktis kanggo ngirup rakyat
  2. I Kuntara Wirjamartana
  3. Sejarah mlebune otomotif ing nusantara
  4. Wiwit abad 18 wis sumebar resmi
  5. Pilihan 7 oleh Ardini P
  6. Seni tradhisional pemalang kang isih diuri-uri
  7. Sang Radeya 10 oleh Parno PP
  8. Abdul Munir Mulkhan
  9. Sega nggeneng mbah marto

  Leave a Reply

  Blogger templates

  Blogger news

  Blogroll