MAJALAH KIBLAT NO.8, SEPTEMBER 1970

  Author: Rafif Amir Genre: »
  Rating

  Judul   : Kiblat No.8 September 1970
  Daftar Isi :
  1. Peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw oleh H.S.M Nasaruddin Latif
  2. Lukisan Buraq Berwadjah Wanita Tjantik
  3. Tragedi Nasional 1965 dan Kita Sekarang
  4. Ngeri
  5. Latar Belakang Heboh Pelanggaran Gentjatan Sendjata oleh Asa Bafagih
  6. Perdana Menteri Malaysia T. Abd. Rahman Meletakkan Djabatan Setelah 13 Tahun Mengendalikan Pemerintahan oleh Noerhamidar Joesoef
  7. Mana Setiakawan Islam?
  8. Pelaksanaan Demokrasi Ekonomi Kita oleh Presiden Soeharto
  9. Quo Vadis Perdamaian, Quo Vadis PBB? oleh Prof Dr Abu Hanifah
  10. DPR-GR & Masa Peralihan oleh Mara Karma
  11. Da'wah Islam di Amerika oleh H. Zainal Abidin Ahmad
  12. Jesus ataukah Paulus? oleh Joesoef Sou'yb
  13. Tafsir Surat Bani Israil Ajat 23 s/d 39
  14. Malam Terror Gestapu 1965 Peristiwa Sedjarah Jang Tidak Boleh Dilupakan oleh Sedjarah
  15. Pengakuan DN Aidit tentang Peristiwa Gestapu/PKI: Coup d'etat Diadakan Setelah Berkonsultasi dengan Pemimpin Komunis Tjina di Peking
  16. Sedjarah Perkembangan Mazhab Masa Rasulullah dan Para Sahabat oleh Dr. Fuad Mohd Fachruddin
  17. Tjatatan2 Ketjil Mengenai Peranan Bahasa Indonesia oleh S Sastrawinata
  18. Kepemimpinan dan Demokrasi oleh R.I. By Sjam
  19. Sinar X dan Laser

  Leave a Reply

  Blogger templates

  Blogger news

  Blogroll