MADJALAH PATRIOT ISLAM N0 6, 15 APRIL 1951

  Author: Rafif Amir Genre: »
  Rating

  Madjalah ini terbit 2x sebulan. Berhaluan, memadjukan pengetahuan dan kebudajaan berdasar Islam.

  Pimred: Abbas Hassan, Anggota Redaksi: H islami Sulthan, Muhammad Lawit; Pensehat: H Abd Hamid

  Alamat Redaksi: Sukaramai 563 Medan

  Harga etjeran F 2,-

  Daftar Isi :
  1. "Rasionalisme" dalam Islam oleh M. Natsir
  2. Memisahkan Agama dan Negara oleh Hamka
  3. Kepertjajaan Manusia Kepada Allah oleh A. Latif
  4. Suasana Tanah Air
  5. Antara Ombak dan Gelombang oleh Sazein

  Leave a Reply

  Blogger templates

  Blogger news

  Blogroll