Tarjamah Sunan Ibnu Majah 3

  Author: Rafif Amir Genre: »
  Rating

  Judul : Tarjamah Sunan Ibnu Majah 3
  Penulis : Abdullah Shonhaji dkk
  Penerbit : Asy Syifa
  Cetakan : 1, 1993
  Tebal : 881 Halaman

  Daftar Isi :
  1. Kitabut Tijaarat/ Perdagangan
  2. Kitabul Ahkam/ Hukum
  3. Kitabul Hibat/ Pemberian
  4. Kitabush Shadaqat/ Sedekah
  5. Kitabur Ruhun/ Gadai
  6. Kitabusy Syufah/ Memindahkan Hak kepada Orang Lain
  7. Kitabul Luqathah/ Barang Temuan
  8. Kitabul Itq/ Memerdekakan Budak
  9. Kitabul Hudud/ Had
  10. Kitabud Diyat/ Bayaran Pembunuh kepada Ahli Waris yang Terbunuh
  11. Kitabul Washaya/ Wasiat
  12. Kitabul Fara-idh/ Urusan Pembagian Harta Warisan
  13. Kitabul Jihad
  14. Kitabul Manasik/ Haji
  15. Kitabul Adhahil/ Urusan Kurban

  Leave a Reply

  Blogger templates

  Blogger news

  Blogroll