Suhrawardi dan Filsafat Iluminasi

  Author: Rafif Amir Genre: »
  Rating

  Judul : Suhrawardi dan Filsafat Iluminasi
  Penulis : Hossein Ziai
  Penerbit : STFI Sadra
  Cetakan : 1, 2012
  Tebal : 296 Halaman

  Daftar Isi :
  1. Pedoman Transliterasi Arab
  2. Pedoman Transliterasi Persia
  3. Pengantar
  4. Pendahuluan
  5. Filsafat Iluminasi
   Bagaimana Mendefinisikan Filsafat Iluminasi?
   Karya-karya Suhrawardi tentang Filsafat Iluminasi
   Karya-karya Penting yang Dikaji
   Kesimpulan
  6. Logika dalam Filsafat Iluminasi
   Pandangan Suhrawardi tentang Logika
   Sinopsis Struktur Logika Suhrawardi
   Penilaian
  7. Teori Definisi Iluminasi: Metode dan Pengetahuan Formal
   Istilah Definisi
   Definisi dan Metodologi Filsafat
   Teori Definisi Suhrawardi: Bagian Pertama Siklus
   Teori Definisi Iluminasi
  8. Pengetahuan, Iluminasi dan Kosmologi
   Pengetahuan Melalui Iluminasi
   Iluminasi dan Emanasi
   Wujud dan Cahaya
  9. Catatan
  Apendiks
  Senarai Rujukan
  Penulis

  Leave a Reply

  Blogger templates

  Blogger news

  Blogroll